Hizmetlerimiz - Garanti

1. Garanti Kapsamı :
Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. Garanti Tamiri olarak isimlendirilen bu onarım, parça değiştirilerek veya tamirat şeklinde gerçekleştirilir. Çıkan parçalar, tarafınıza gösterildikten sonra firmamızın malı olur.


2. Garanti Süresi ve Yürürlüğe Girmesi :
Aracın teslim tarihinden itibaren başlar 2 yıl sınırsız kmdir.  

3. Tamir Süresi :
Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısında birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.


4. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
*Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla,bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamını altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması,
*Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
*Firmanın servis istasyonunun,servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

 konak escort menderes escort menemen escort narlidere escort odemis escort